Office Bearers 2008-2009

President Dr. Ganesh Kawadia (Indore)
Vice President Dr. N.P. Pathak (Rewa)
  Dr. N.G. Pendse (Jabalpur)
  Dr. Tapan Chaure (Ujjain)
Managing Editor Dr. Kanhaiya Ahuja, Indore
General Secretary Dr. S.K. Choubey (Jabalpur)
Joint Secretary Dr. Rekha Acharya (Indore)
  Dr. G.M. Dubey (Sagar)
  Dr. J.P. Singh (Ambah)
Editorial Board Dr. R.C. Sharma (Indore)
  Dr. Gyan Prakash (Indore)
  Dr. Vivek Kushwah (Indore)
  Dr. Rajiv Dubey (Rewa)
  Dr. Mona Khare (Bhopal)
  Dr. Kamlesh Shrivastav (Gwalior)
  Dr. Neeta Tapan (Ujjain)
  Dr. Narendra Shukla (Jabalpur)
  Smt. Sunita Deewan (Sagar)
Zonal Secretaries Dr. Nirupama Nagar (Indore)
  Dr. Aruna Kusumakar (Indore)
  Dr. G.P. Tripathi (Jabalpur)
  Dr. R.K. Rajak (Jabalpur)
  Dr. Sangeeta Dubey (Ujjain)
  Dr. Sangram Bhusan (Ujjain)
  Dr. Sarat Tiwari (Bhopal)
  Dr. S.P. Singh (Bhopal)
  Dr. Sudhir Sharma (Gwalior)
  Dr. Anuj Yadav (Gwalior)
  Dr. Manoj Shrivastava (Rewa)
  Dr. Deepa Shrivastava (Rewa)
  Dr. J.P. Mishra (Sagar)
  Dr. Shashikant Shukla (Sagar)
Local Organising Secretary Dr. S.K. Shukla (Gwalior)