Office Bearers 2009-2010

President Prof. S.K. Shukla (Gwalior)
Vice President Dr. N.P. Pathak (Rewa)
  Dr. Mona Khare (Bhopal)
  Dr. N.G. Pendse (Jabalpur)
Managing Editor Dr. Kanhaiya Ahuja, Indore
General Secretary Dr. Tapan Chaure (Ujjain)
Joint Secretary Dr. Rekha Acharya (Indore)
  Dr. Sudhir Mishra (Gwalior)
  Dr. J.P. Mishra (Chhatarpur)
Editorial Board Dr. J.P. Singh (Ambah)
  Mrs. Vishakha Kutumbale (Indore)
  Mr. Sakharam Mujalde (Indore)
  Dr. Anjali Jain (Bhopal)
  Dr. Manu Gautam (Ujjain)
  Dr. Neeta Tapan (Ujjain)
  Dr. R.S. Deora (Khargone)
  Dr. Narendra Shukla (Jabalpur)
  Dr. K.K. Shrivastava (Gwalior)
  Dr. S.K. Shrivastava (Sagar)
  Dr. Rajeev Dubey (Rewa)
  Dr. G. M. Dubey (Sagar)
Zonal Secretaries Dr. Aruna Kusumakar (Indore)
  Ms. Kavita Bhadouriya (Indore)
  Dr. Sharad Tiwari (Bhopal)
  Dr. Rita Jaiswal (Bhopal)
  Dr. Shekhar Maidamwar (Ujjain)
  Dr. Shashikant Shukla (Sagar)
  Dr. G.R. Gangele (Ujjain)
  Dr. Keshav Tekam (Sagar)
  Er. G.P. Tripathi (Jabalpur)
  Dr. Umesh Dubey (Jabalpur)
  Dr. Ajay Tripathi (Gwalior)
  Dr. U.C. Tiwari (Gwalior)
Local Organising Secretary Prof. S.K. Choubey (Jabalpur)