Office Bearers 2010-2011

President Prof. S.K. Choubey Gwalior)
Vice President Dr. N.P. Pathak (Rewa)
  Dr. Sudhir Sharma (Gwalior)
  Dr. Sharad Tiwari (Bhopal)
Managing Editor Dr. Kanhaiya Ahuja, Indore
General Secretary Dr. G.M. Dubey (Sagar)
Joint Secretary Dr. Aruna Kusumakar (Indore)
  Dr. Kamal Bhardwaj (Gwalior)
  Dr. J.P. Mishra (Chhatarpur)
Editorial Board Prof. Manohar Pandit (Jabalpur)
  Rajeev Dubey (Rewa)
  Prof. Mona Khare (Bhopal)
  Dr. Ramratan Sharma (Ujjain)
  Dr. N.G. Pendse (Jabalpur)
  Dr. Neeta Tapan (Ujjain)
Advisory Board Prof. A.C. Minocha (Bhopal)
  Prof R.M. Goil (Bhopal)
  Prof. V.D. Nagar (Indore)
  Prof. R. Dass (Jabalpur)
  Prof. V.C. Sinha (Rewa)
  Prof. Keval Jain (Sagar)
  Prof. R.S. Tiwari (Bhopal)
  Prof. A.D.N. Bajpai (Jabalpur)
  Prof. S. Murty (Ujjain)
  Prof. Ganesh Kawadia (Indore)
  Prof. S.K. Shukla (Gwalior)
Zonal Secretaries Dr. K.K. Shrivastava (Gwalior)
  Dr. Ajay Tripathi (Gwalior)
  Dr. U.C. Tiwari (Gwalior)
  Mr. Sakharam Mujalde (Indore)
  Dr. Anand Shrivastava (Indore)
  Dr. Kavita Bhadouriya (Indore)
  Dr. H. P. Gupta (Bhopal)
  Dr. Sulochana Chajed (Bhopal)
  Dr, Neeti Shrivastava (Bhopal)
  Dr. Sunil Shrivastava (Sagar)
  Dr. Keshav Tekam (Sagar)
  Dr. Utsav Anand (Sagar)
  Prof. Deepa Shrivastava (Rewa)
  Dr. M.L. Tiwari (Rewa)
  Dr. Harshvardhan Shrivastava (Rewa)
  Dr. Narendra Kosthi (Jabalpur)
  Dr. G.P. Tripathi (Jabalpur)
  Dr. C.S. Aronkar (Jabalpur)
  Dr. Vipin Behoar (Jabalpur)
  Dr. A.K. Sarawge (Jabalpur)
  Dr. S.K. Mishra (Ujjain)
  Dr. Shekhar Maidamwar (Ujjain)
  Mr. Manoj Lashakri (Ujjain)
Local Organising Secretary Prof. Tapan Choure (Ujjain)