Office Bearers 2013-2014

President Dr. N. P. Pathak (Rewa)
Vice President Dr. Ram Ratan Sharma (Jabalpur)
  Dr. N. G. Pendse (Jabalpur)
  Dr. Deepa Shrivastava (Rewa)
General Secretary & Treasurer Dr. Sharad Tiwari (Bhopal)
Joint Secretary Dr. G. P. Tripathi (Jabalpur)
Managing Editor Dr. Kanhaiya Ahuja (Indore)
Associate Editor Dr. Neeta Tapan (Ujjain)
Editorial Board Dr. Vivek Kushwaha (Indore)
  Dr. Vishakha Kutumbale (Indore)
  Dr. R. K. Sharma (Indore)
  Dr. Narendra Koshti (Jabalpur)
Zonal Secretary  
Gwalior Dr. K. K. Shrivastava
  Dr. Devendra Singh Gurjar
  Dr. U. C. Tiwari
Indore Dr. Sakharam Mujalde
  Dr. R. S. Devra
  Dr. Aruna Kusumakar
Bhopal Dr. Manisha Pathak
  Dr. Neeti Shrivastava
  Dr. Sheel handra Gupta
  Dr. Tulsiram Dahayat
Sagar Dr. Keshav Tekam
  Dr. Utsav Anand
  Dr. Rajeev Dubey
  Dr. Qamar Izhaar
  Dr. Vijay Bahadur Singh Tomar
Jabalpur Dr. Rohit Baliyani
  Dr. Anita Nayak
  Dr. A. K. Sorawgi
Ujjain Dr. Shekhar Maindamwar
  Dr. Rajkumar Nema
  Dr. G. R. Gangle