Office Bearers 2015-2016

President Prof H.H. Yadav, Bhopal
Vice President Dr. G.S.Gangle, Ujjain
Dr. Rekha Acharya, Indore
Dr. Sudhir Sharma
General Secretary & Treasurer Dr. Sharad Tiwari, Bhopal
Joint Secretary Dr. Nrendra Koshthi, Jabalpur
Dr. Sunil Shrivastav, Sagar
Managing Editor Dr. Ganesh Kawadiya, Indore
Associate Editor Dr. Neeta Tapan, Ujjain
Dr. Vivek Kushwah, Indore
Editorial Board Dr. R.K. Sharma, Indore
Dr. Sakharam Mujalde, Indore
Dr. Anupama Rawat, Bhopal
Dr. Vinay Joshi, Bhopal
Dr. Dheeresh Kulshresth, Mhendragadh (Hariyana)
Zonal Secretary
Gwalior Dr. K. K. Shrivastav
Dr. Ajay Tripathi
Dr. Kamal Bhardwaj
Indore Dr. C.P. Goyal
Dr. Dewada
Dr. Kailash Vyash
Bhopal Dr. Mahipal Singh Yadav
Dr. Rupali Shiwalkar
Dr. Anjali Jain
Sagar Dr. Utsav Anand
Dr. Virendra Matseniya
Dr. Keshav Tekam
Rewa Dr. Atul Pandey
Dr. Kamar Ijhar
Dr. Geeta Singh
Jabalpur Dr. Rohit Balyani
Dr. A.K. Saragvey
Dr. Poonam Singh
Ujjain Dr. Sangram Bhushan
Dr. Raj Kumar Neema
Dr. Vinod Sharma