Office Bearers 2016-2017

President Dr. Vijay Sing Parihar
Vice President Dr. Sarad Tiwari (Bhopal)
Dr. Rekha Acharya (Indore)
Dr. Deepa Shrivastavya (Reva)
Dr. N.G. Pendse ( Jabalpur)
General Secretary & Treasurer Dr. G. R. Gangle (Ujjain)
Joint Secretary Dr. Nrendra Koshthi, Jabalpur
Dr. Suniol Shrivastav, Sagar
Managing Editor Dr. Ganesh Kawadia, Indore
Website and E-Journal Admin Dr. Kanhaiya Ahuja
Associate Editor Dr. Neeta Tapan, Ujjain
Dr. Vivek Kushwah, Indore
Editorial Board Dr. Girish Mohan Dubey
Dr. R. K. Sharma Indore
Dr. Sakharam Mujalda Indore
Dr. Anupama Rawat, Bhopal
Dr. Vinay Joshi, Bhopal
Zonal Secretary
Gwalior Dr. K. K. Shrivastav
Dr. Ajay Tripathi
Dr. Kamal Bhardwaj
Indore Dr. C. P. Goyal
Dr. R. S. Dewda
Dr. Kailash Vyash
Bhopal Dr. Mahipalsing Yadav
Dr. Rupali Shiwalkar
Dr. Anjali Jain
Sagar Dr. Utsav Anand
Dr. Virendra Matseniya
Dr. Keshav Tekam
Rewa Dr. Atul Pandey
Dr. Kamar Ijhar
Dr. Geeta singh
Jabalpur Dr. Rohit Balyani
Dr. A. K. Saragvey
Dr. Poonam Singh
Ujjain Dr. Sangram Bhushan
Dr. Rajkumar Neema
Dr. Vinod Sharma
Local Organising Secretary Prof. Kanhaiya Ahuja