Office Bearers 2017-2018

President Dr. Ganesh Kawdia
Vice President Dr.Aruna kusmakar, Indore

Dr.Deepa Shrivastav, Rewa

Dr.Shudhir Sharma, Gwalior

Dr. Sharad Tiwari, Bhopal

General Secretary Dr.G.R.Gangle, Ujjain
Joint Secretary Dr.Nrendra Koshthi, Jabalpur

Dr.J.P.Mishra,  Chattarpur,

Managing Editor Dr.Kanhaiya Ahuja, Indore
Website & E-Journal Dr.Kanhaiya Ahuja, Indore
Associate Editor Dr.Neeta Tapan, Ujjain

Dr.Vivek Kushwah, Indore

Dr.Rekha Acharya, Indore

Editorial Board Dr.Anupama Rawat, Bhopal

Dr.Vasim Khan, Indore

Dr.Vishakha Kutumbale,Indore

Ms.Pallavi Mukharjee, Indore

Ms.Neha Gupta, Indore

Mr. Manminder Singh Saluja, Indore

Zonal Secretary  

           Gwalior

Dr.K.K.Shrivastav

Dr.Ajay Tripathi

Dr.Kamal Bhardwaj

           Indore Dr.Shakharam Mujalde

Dr.R.S.Dewda

Dr.Poonam Singh

          Bhopal Dr. Roopali Shevalkar

Dr.Manoj Shinha

Dr.Vinay Joshi

        Sagar Dr.Keshav Tekam                   

Dr.Sashikant Shukla

Dr.Sunita Diwan

        Rewa Dr.R.N.Tiwari

Dr.V.B.S.Tomar

Dr.Geeta singh

      Jabalpur Dr.Rohit Balyani

Dr.A.K.Saragvey

Dr.Samta Jain

       Ujjain Dr.Sangram Bhushan

Dr.Manu Gautam

Dr.Shekhar Maidamwar 

       Amarkantak Dr.Niti Jain

Dr.Vinod sen

Local Organizing Secretary Dr.Girish Mohan Dubey, Sagar